گواهينامه ها

  •   استاندارد دیگ بخار      

  •     استاندارد دیگ آبگرم


 
  • ISO 9001:2008  • استاندارد صادرات به اروپا CE


  • گواهینامه کارشناسی و مشاوره فنی وزارت کار
  • در زمینه دیگهای بخار و ظروف تحت فشار


  • گواهینامه کارشناسی و مشاوره فنی وزارت کار

  • در زمینه جابجایی مواد و ارائه سیستمها

- دوشنبه, 2 اردیبهشت 1391 کارخانه1
  گیلان-رشت-شهرک صنعتی سپیدرود-ابتدای زون فلزی
09111925022
09367134671
Vote   email   map

جمعه 6 ارديبهشت 1398